Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > TRYB I ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KANCELARII TAJNEJ ORAZ KANCELARII MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH. ZAJĘCIA DOSKONALĄCE
TRYB I ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KANCELARII TAJNEJ ORAZ KANCELARII MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH. ZAJĘCIA DOSKONALĄCE

Tryb i zasady tworzenia i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz kancelarii materiałów niejawnych. Zajęcia doskonalące, webinarium, 14-15 grudnia 2023, godz. 9.00-13.30, cena 659 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 8 grudnia 2023 r.)
 
 Doskonalenie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie zastosowania wymagań, określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych i obowiązywania ich w administracji publicznej, a także przedstawienie konkretnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnej na podstawie omówionych przez eksperta praktycznych przykładów i wzorów. 
Możliwość zweryfikowania, czy kancelaria tajna czy to kancelaria materiałów niejawnych w naszej jednostce działa prawidłowo.
Sprawdzenie własnych procedur pod kątem zgodności z przepisami.
Wskazanie, jak prowadzić politykę kadrową dotyczącą funkcjonowania kancelarii – jak postąpić w sytuacjach problemowych np. w przypadku urlopów, zastępstw, zwolnień, zmian kadrowych w pionie ochrony w jednostce organizacyjnej.
Przegląd niezbędnej do utworzenia kancelarii tajnej dokumentacji, omówienie instrukcji i właściwego trybu obiegu dokumentów, w tym sposobów ich brakowania, przekazywania do archiwum czy niszczenia.
Wskazanie komu i na jakich zasadach można udostępniać dokumentację niejawną.
Przedstawienie środków bezpieczeństwa, stosowanych do ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Tajnej oraz Kancelarii Materiałów Niejawnych, tak, aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.
Uzyskanie wskazówek i podpowiedzi, jak przygotować niezbędną dokumentację oraz w jaki sposób należycie ją wdrożyć.
Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem - praktykiem.
 
 


Tryb i zasady tworzenia i funkcjonowania kancelarii tajnej (frdl.org.pl)

 

(dostęp z 4.12.2023) 

04.12.2023
strzałka do góry