Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > OBSŁUGA E-DOKUMENTU W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ
OBSŁUGA E-DOKUMENTU W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

Obsługa e-dokumentu w świetle instrukcji kancelaryjnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokanej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 15 stycznia 2024, godz. 10.00-14.00, cena 435 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 9 stycznia 2024 r.)
 
 
 Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji elektronicznej.
Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.
Przedstawienie zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji elektronicznej w jednostce organizacyjnej z uwzględnieniem zasad ewidencjonowania, archiwizowania i brakowania dokumentacji zakończonej.
Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa archiwalnego.


Obsługa e-dokumentu w świetle instrukcji kancelaryjnej (frdl.org.pl)

 

 

(dostęp z 13.12.2023) 

13.12.2023
strzałka do góry