Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W ŚWIETLE WYTYCZNYCH ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W ŚWIETLE WYTYCZNYCH ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

Zasady archiwizacji dokumentacji projektów unijnych w świetle wytycznych archiwów państwowych, FRDL, webinarium, 19 stycznia 2024, godz. 10.00-14.00, cena 435 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 15 stycznia 2024 r.)
 
 Uzupełnienie wiedzy nt. przepisów krajowych i unijnych dot. dokumentacji projektów UE.
Pozyskanie informacji nt. zasad klasyfikowania akt powstających w trakcie realizacji projektów unijnych.
Nabycie umiejętności w zakresie wyodrębniania z akt projektowych dokumentacji do brakowania i tej, którą należy przekazywać do archiwów państwowych.
Uzyskanie wiadomości nt. konieczności monitorowania jednolitych rzeczowych wykazów akt pod kątem kwalifikacji dokumentacji programów i projektów zewnętrznych.
Uczestnicy szkolenia uzyskają min. odpowiedzi na pytania :
Czy przetargi muszą być od rozpoczęcia prawidłowo sklasyfikowane i zakwalifikowane jako zamówienia publiczne, a nie jako projekt unijny?
Czy należy łącznie oddać wszystkie dokumenty projektu unijnego, w momencie, gdy projekt został zakończony, czy np. komórka finansowa może czekać z oddaniem  dokumentów księgowych do momentu zakończenia projektu?
Gdzie umieszczać i jak oznaczać korespondencję i wnioski, które powstają po zakończeniu projektu
 
 


Zasady archiwizacji dokumentacji projektów unijnych (frdl.org.pl)

 

(dostęp z 13.12.2023) 

13.12.2023
strzałka do góry