Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ARCHIWA ZAKŁADOWE I SKŁADNICE AKT DLA ARCHIWISTÓW ZAAWANSOWANYCH
ARCHIWA ZAKŁADOWE I SKŁADNICE AKT DLA ARCHIWISTÓW ZAAWANSOWANYCH

 Archiwa zakładowe i składnice akt dla archiwistów zaawansowanych, FRDL, webinarium, 30 stycznia 2024, godz. 9.00-13.00, cena 440 zł/os Przy zgłoszeniach do 8 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os., (Zgłoszenia należy przesłać do 24 stycznia 2024 r.)

 

 

  • Usystematyzowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów regulujących postępowanie z dokumentacją, wykazu akt oraz kwestii dotyczących porządkowania dokumentacji.
  • Pogłębienie wiedzy nt. ewidencji zasobu archiwalnego, instrukcji kancelaryjnej, brakowania dokumentacji oraz przekazywania materiałów do archiwum państwowego.
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania, ewidencjonowania dokumentacji i porządkowania w archiwum.
  • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie uporządkowania i przejęcia akt do archiwum zakładowego (składnicy akt), przeprowadzenia procesu brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
  • Możliwość konsultacji ze specjalistą podczas szkolenia oraz wymiana doświadczeń z zakresu praktycznego stosowania prawa archiwalnego.


https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/archiwa-zakladowe-i-skladnice-akt-dla-archiwistow-zaawansowanych-7/68903

 

(dostęp z 2.01.2024)

 

 

Przy okazji z wrozonym sobie wdziękiem i skromnością polecam: https://www.archiwistyka.pl/artykuly/artykuly_i_felietony/archiwa_zakladowe_i_skladnice_akt_w_swietle_literatury_archiwalnej383384

 

(dostęp z 2.01.2024)

02.01.2024
strzałka do góry