Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ZAJĘCIA DOSKONALĄCE DLA KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH ORAZ ARCHIWISTÓW ZAKŁADOWYCH
ZAJĘCIA DOSKONALĄCE DLA KOORDYNATORÓW CZYNNOŚCI KANCELARYJNO-ARCHIWALNYCH ORAZ ARCHIWISTÓW ZAKŁADOWYCH

 Zajęcia doskonalące dla koordynatorów czynności kancelaryjno-archiwalnych oraz archiwistów zakładowych, FRDL, webinarium, 8-9 luty 2024, godz. 10.00-14.00, cena 755 zł/os, Przy zgłoszeniu do 25 stycznia 2024 r. cena wynosi 655 PLN netto/os., (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 lutego 2024 r.)

 

 

 

  • Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
  • Realizacja zapisów instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe.
  • Poszerzenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania ustawy archiwalnej, rozporządzeń wykonawczych oraz wytycznych metodycznych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
  • W trakcie dwudniowych zajęć seminarzyści będą mogli prowadzić otwartą dyskusję z trenerem i uczestnikami, dzieląc się swoimi problemami i doświadczeniami zawodowymi, by móc wypracować rozwiązanie lub ustalić prawidłowy sposób postępowania w problematycznych kwestiach pojawiających się w codziennej pracy w zakresie archiwizacji.

UWAGA! Warunkiem koniecznym udziału w seminarium jest posiadanie podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt.

 https://frdl.org.pl/tematy/kpa-prawo-administracyjne-organizacja-urzedu-archiwa/zajecia-doskonalace-2/71164

 

(dostęp z 2.01.2024)

 

 

 https://www.archiwistyka.pl/artykuly/artykuly_i_felietony/archiwa_zakladowe_i_skladnice_akt_w_swietle_literatury_archiwalnej383384

 

 

(dostęp z 2.01.2024)02.01.2024
strzałka do góry