Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO – 23.01.2024 R.
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO – 23.01.2024 R.

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza na szkolenie PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO – 23.01.2024 R., ONLINE NA PLATFORMIE TEAMS, cena 290,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 356,70 ZŁ)
 
 W programie szkolenia m. in.:

– podstawy prawne i wynikające z nich niejasności;
– terminy przekazywania materiałów archiwalnych;
– pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia;
– zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej);
– ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane);
– przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.)
– sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji
– procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania)
– konsultacje

Każdy uczestnik otrzyma przygotowaną prezentację.

 
 


PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO – 23.01.2024 R. - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (sap.waw.pl)

 

(dostęp z 10.01.2024) 

10.01.2024
strzałka do góry