Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO
PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza na szkolenie PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO, ONLINE NA PLATFORMIE TEAMS, 9.02.2024 r., GODZ. 11:00 - 14:00, cena 290,00 ZŁ + VAT (kwota z VAT = 356,70 ZŁ)

 

 W programie szkolenia m. in.:

– podstawy prawne i wynikające z nich niejasności;

– terminy przekazywania materiałów archiwalnych;

– pozostawianie materiałów archiwalnych w oparciu o umowę użyczenia lub porozumienia;

– zawiadomienie o rozpoczęciu przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania (czyli o nocie informacyjnej);

– ustalanie przynależności zespołowej (akta własne, odziedziczone, zdeponowane);

– przygotowanie dokumentacji wg obowiązujących standardów (ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności: systematyzacja i segregacja dokumentacji, porządkowanie akt, „szycie akt”, numeracja stron/kart, opis teczek, konserwacja i fumigacja, itp.)

– sporządzenie spisu przekazywanej dokumentacji

– procedura przekazania materiałów archiwalnych (w tym ekspertyza archiwalna dokumentacji przeznaczonej do przekazania)

– konsultacje

 

Każdy uczestnik otrzyma przygotowaną prezentację.

 

 


PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO – 09.02.2024 R. - Stowarzyszenie Archiwistów Polskich (sap.waw.pl)

 

 

(dostęp z 17.01.2024) 

17.01.2024
strzałka do góry