Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SYSTEMIE TRADYCYJNYM I EZD
POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SYSTEMIE TRADYCYJNYM I EZD

Postępowanie z dokumentacją w administracji publicznej w systemie tradycyjnym i EZD, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 13 luty 2024, godz. 9.30-14.30, cena 435 zł/os (Przy zgłoszeniu do 30 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.), Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 lutego 2024 r.
 
  Poznanie obiegu dokumentów w obu systemach – tradycyjnym i elektronicznym, sprawne przejście na system elektroniczny oraz wykorzystanie systemu obiegu dokumentów do nowych zasad wynikających z przepisów o e-doręczeniach, e-fakturze oraz e-zamówieniach publicznych.
Nabycie umiejętności i poznanie zasad, których wdrożenie jest niezbędne dla sprawnego i harmonijnego przejścia do nowej ery w administracji publicznej – EZD.
Analiza realizacji czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym wspomaganym elektronicznie lub w EZD.
Zapoznanie z kierunkiem zmian w zakresie postępowania z dokumentami elektronicznymi i dokumentami sporządzonymi w postaci innej niż elektronicznej.Postępowanie z dokumentacją w systemie tradycyjnym i EZD (frdl.org.pl)

 

 

9dostęp z 29.01.2024) 

29.01.2024
strzałka do góry