Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA. KWALIFIKACYJNY DLA ARCHIWISTÓW ZAKŁADOWYCH
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA. KWALIFIKACYJNY DLA ARCHIWISTÓW ZAKŁADOWYCH

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych, FRDL, webinarium, 13-16 luty 2024, godz. 10.00-1500, cena 1220 zł/os (Uwaga! Przy zgłoszeniach do 30 stycznia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 1110 PLN netto/os.), Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 7 lutego 2024 r.

 
 • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.
• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.
• Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne).
 


Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia (frdl.org.pl)

 

 

(dostęp z 29.01.2024) 

29.01.2024
strzałka do góry