Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY II STOPNIA

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stoppnia, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 18-21 marca 2024, godz. 10.00-15.00, cena 1 600 zł/os (Przy zgłoszeniach do 16 lutego 2024 r. obowiązuje cena promocyjna kursu: 1350 PLN netto/os.), Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 8 marca 2024 r.

 
 
• Zapoznanie uczestników z obowiązującymi trendami w zarządzaniu dokumentacją,
• Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe,
• Ugruntowanie wiedzy teoretycznej poprzez wykonywanie ćwiczeń i pogłębienie praktycznej wiedzy poprzez pracę na rzeczywistej dokumentacji podmiotu wybranej jednostki organizacyjnej (wykonując archiwizację dokumentacji aktowej),
• Wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego stosowania znowelizowanej Ustawy archiwalnej i rozporządzeń wykonawczych,
• Możliwość konsultacji sposobu archiwizacji dokumentacji własnej jednostki. 


Kurs II stopnia (frdl.org.pl)

 

 

(dostęp z 7.02.2024) 

07.03.2024
strzałka do góry