Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA. KWALIFIKACYJNY DLA ARCHIWISTÓW ZAKŁADOWYCH
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA. KWALIFIKACYJNY DLA ARCHIWISTÓW ZAKŁADOWYCH

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia. Kwalifikacyjny dla archiwistów zakładowych, FRDL, webinarium, 15-18 kwietnia 2024, godz. 10.00-15.00, cena 1250 zł/os (Przy zgłoszeniach do 29 marca 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 1140 PLN netto/os), Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 9 kwietnia 2024 r.

 

 • Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej.

• Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego.

• Zdobycie i podniesienie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne). 


Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia (frdl.org.pl)

12.03.2024
strzałka do góry