Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ WRAZ Z ZASADAMI EKSPERTYZY ARCHIWALNEJ
BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ WRAZ Z ZASADAMI EKSPERTYZY ARCHIWALNEJ

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej wraz z zasadami ekspertyzy archiwalnej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 22 kwietnia 2024, godz. 10.00-14.00, cena 435 zł/os, (Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 16 kwietnia 2024 r.)

 

 

 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie: typowania dokumentacji do zniszczenia, naliczania okresów przechowywania akt, ustalania kategorii archiwalnej zgodnie z wykazami akt i weryfikacja kwalifikacji archiwalnej.
• Nabycie umiejętności przygotowania dokumentacji do ekspertyzy archiwalnej.
• Poznanie elementów wniosku na brakowanie oraz ekspertyzy archiwalnej i uzyskanie wiedzy na temat poprawnego sporządzenia koniecznych dokumentów.
• Uczestnicy otrzymają komplet dokumentacji wzorcowej, niezbędnej do sporządzenia wniosku na brakowanie i o ekspertyzę.
• Uzyskanie odpowiedzi miedzy innymi na pytania o: konsekwencje prawne (sankcje z Kodeksu karnego), odpowiedzialność archiwisty i przedstawicieli komórek organizacyjnych, ustalenie okresu przechowywania dokumentacji w instytucji.
 


10.04.2024
strzałka do góry