Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > JAK KORZYSTAĆ Z JEDNOLITEGO WYKAZU AKT? WYKAZ AKT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
JAK KORZYSTAĆ Z JEDNOLITEGO WYKAZU AKT? WYKAZ AKT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Jak korzystać z Jednolitego Wykazu Akt? Wykaz akt w pytaniach i odpowiedziach, FRDL, webinarium, 26 kwietnia 2024, godz. 10.00-14.00, cena 435 zł/os, (Przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2024 r. cena wynosi: 399 PLN netto/os.), Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 22 kwietnia 2024 r.

 

Zdobycie, uzupełnienie wiedzy na temat wykazu akt: jego znaczenia, budowy i elementów składowych oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się nim w sposób właściwy.

Wyjaśnienie zasad aktualizacji (zmian i uzupełnień) treść wykazu akt.

Poznanie przykładów wzorców wykazu akt, w tym proponowanych przez archiwa państwowe oraz uzyskanie podpowiedzi gdzie ich szukać.

Zapoznanie z negatywnymi skutkami, jakie niesie brak stosowania wykazu akt czy stosowanie błędnych wykazów akt.

Poznanie sposobów postępowania w przypadku popełnienia błędów w wyniku  nieprawidłowego korzystania z wykazu akt.

Przedstawienie zasad klasyfikacji dokumentacji oraz ustalania okresów przechowywania dokumentacji. Wyjaśnienie zasad dotyczących unikalności hasła klasyfikacyjnego w  wykazie akt.

Analiza case study i praktyczne ćwiczenie z zakresu korzystania z jednolitego wykazu akt.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z tematem szkolenia.

 


10.04.2024
strzałka do góry