Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W ŚWIETLE WYTYCZNYCH ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
ZASADY ARCHIWIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W ŚWIETLE WYTYCZNYCH ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH

Zasady archiwizacji dokumentacji projektów unijnych w świetle wytycznych archiwów państwowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, webinarium, 24 czerwca 2024, godz. 10.00-14.00, cena 440 zł (Przy zgłoszeniu do 10 czerwca 2024 r. cena promocyjna 399 PLN netto/os.)

 

 Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 18 czerwca 2024 r.

 

 

 • Uzupełnienie wiedzy nt. przepisów krajowych i unijnych dot. dokumentacji projektów UE.
 • Pozyskanie informacji nt. zasad klasyfikowania akt powstających w trakcie realizacji projektów unijnych.
 • Nabycie umiejętności w zakresie wyodrębniania z akt projektowych dokumentacji do brakowania i tej, którą należy przekazywać do archiwów państwowych.
 • Uzyskanie wiadomości nt. konieczności monitorowania jednolitych rzeczowych wykazów akt pod kątem kwalifikacji dokumentacji programów i projektów zewnętrznych.
 • Uczestnicy szkolenia uzyskają m.in. odpowiedzi na pytania:
  • Czy przetargi powinny być sklasyfikowane i zakwalifikowane na podstawie JRWA jako zamówienia publiczne, czy jako projekt unijny?
  •  

  • Czy należy łącznie oddać wszystkie dokumenty projektu unijnego, w momencie, gdy projekt został zakończony, czy np. komórka finansowa może czekać z oddaniem  dokumentów księgowych do momentu zakończenia projektu?

   Gdzie umieszczać i jak oznaczać korespondencję i wnioski, które powstają po zakończeniu projektu?

 • Zasady archiwizacji dokumentacji projektów unijnych (frdl.org.pl)
  •  

 

 


10.06.2024
strzałka do góry