Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej - doświadczenia i problemy
Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej - doświadczenia i problemy

 

Konferencja w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych


11 lipca 2013 r. w godz. 11.00-16.00 w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Działalność przechowalnicza dokumentacji osobowej i płacowej – doświadczenia i problemy”, organizowana przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych we współpracy z prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakres konferencji obejmie omówienie doświadczeń instytucji publicznych (urzędów marszałkowskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, archiwów państwowych) w relacjach z prywatnymi przechowawcami, przedsiębiorcami, a także powstających w następstwie tych kontaktów problemów. Omówione zostaną szczegółowe kwestie dotyczące dokumentacji osobowej i płacowej, w szczególności jej udostępniania w celu potwierdzenia uprawnień emerytalno-rentowych. Kolejnym tematem będzie omówienie systemu informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, w tym dostępnych baz danych prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Poruszone na konferencji zagadnienia mają umożliwić zainteresowanym instytucjom publicznym wypracowanie zasad postępowania i współpracy w podejmowaniu działań przyczyniających się do ochrony interesów osób, w zakresie możliwości szybkiego dotarcia do dokumentów oraz bezpieczeństwa ich przechowywania.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do pracowników instytucji publicznych zaangażowanych w sprawy dotyczące dokumentacji osobowej i płacowej.

Udział w konferencji jest możliwy po dokonaniu zgłoszenia, w terminie do 28 czerwca 2013 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uprzejmie informujemy, że uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zarejestrowania profilu zaufanego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiadanie profilu zaufanego PUE pozwala na korzystanie z funkcjonalności Nowego Portalu Informacyjnego (NPI), stanowiącego część Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

 

 

Źródło: http://www.archiwa.gov.pl/

04.07.2013
strzałka do góry