Archiwistyka_tlo
Archiwum Woli

 

Ciekawa inicjatywa cyfryzacji dziedzictwa przemysłowego Warszawy.


"Cyfrowe Archiwum Woli" - zostało otwarte w dniu 10.03.2010 r. w ramach realizacji projektu "Przemysłowe Dziedzictwo Warszawy - Digitalizacja Zbiorów Muzeum Woli" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji BRE Banku i realizowanego przez Stowarzyszenie Nasz Norblin we współpracy z Muzeum Woli.

Na stronie archiwum znajdziecie Państwo przede wszystkim zdigitalizowane zbiory warszawskiego Muzeum Woli, które Muzeum udostępniło na mocy umowy o współpracy. Stąd różnorodność prezentowanego materiału - obok zdjęć Woli z różnych okresów, są tu reklamy wolskich przedsiębiorstw, pamiątki oraz produkty związane z wolskim przemysłem, mapy, archiwalia etc. Niektóre pośrednio wiążą się z dziejami dzielnicy - te zamieszczamy pod linkiem, osobno też eksponujemy kolekcję platerów warszawskich im. Anieli i Tadeusza Wysiadeckich.

Zbiory można przeglądać w kolejności wyświetlania się, korzystając z haseł (tzw. Tagów) albo wpisując w wyszukiwarce interesujący nas adres lub obiekt.

W najbliższym czasie zamierzamy dołączyć do archiwum zbiory osób prywatnych związanych z dziejami dzielnicy Wola.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele informacji podawanych pod zdjęciami jest uboga w treści, mogą się nawet zdarzyć błędy. Nie wszystkie informacje udało nam się zweryfikować. Z góry uprzejmie dziękujemy, za podzielenie się z nami ew. uwagami/ sugestiami etc.

Wszystkim osobom, które brały udział w realizacji projektu serdecznie dziękuję, w szczególności: Ani Stępniewskiej, Oli Litorowicz, Ani Koc, Marcie Gzyrze, Kubie Mańkowskiemu, Michałowi Gołaszewskiemu, Karolowi Koszniecowi, Karolowi Wittelsowi, pracownikom Muzeum Woli (m.in. p. Marii Mórawskiej). Serdecznie dziękuję za współpracę – Krzysztof Wittels. Serdecznie dziękujemy także internautom, że zechcieli podzielić się z nami swoją wiedzą!

 

 

Źródło: http://archiwumwoli.waw.pl

11.08.2013
strzałka do góry