Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej
Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej


Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich organizuje kursy archiwalne I i II stopnia


Dla pracowników administracyjnych niższego i średniego stopnia, dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt, registratur itp. SAP prowadzi kursy kancelaryjno-archiwalne I i II stopnia, które dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

Organizujemy także kilkugodzinne seminaria kancelaryjno-archiwalne dla kadr kierowniczych wszelkich firm i instytucji oraz doraźne szkolenia mające na celu wdrożenie określonych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

  Szkolenia prowadzi Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP (Centrum) na terenie całego kraju. W zakresie kursów kancelaryjno-archiwalnych jest największym centrum szkoleniowym w Polsce.  

Wykładowcami Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich są doświadczeni pracownicy Archiwów Państwowych, autorzy wielu publikacji z zakresu archiwistyki, absolwenci wyższych uczelni o kierunku historyczno-archiwalnym.

Kurs I stopnia obejmuje 34 godzin zajęć, cena 850 zł + VAT 23% 
Kurs II stopnia obejmuje 38 godzin zajęć, cena 980 zł + VAT 23%
          zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego złacznikiem do zgłoszenia na kurs)


Kursy organizowane są od września do grudnia i od lutego do czerwca.
Każdego roku kończy je około 1500 osób.

Kursy kancelaryjno-archiwalne I stopnia

Program kursów I stopnia obejmuje następujący zakres tematyczny:

prawne podstawy postępowania z dokumentacją (3 godz.),
dokumentacja niejawna (1 godz.),
rodzaje i postać dokumentacji współczesnej(2 godz.),
kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B (4 godz.),
organizacja pracy kancelaryjnej w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt (6 godz.),
organizacja i zakres działania archiwum zakładowego - w tym wycieczka do wzorcowego archiwum zakładowego (5 godz.),
archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nieaktowej (6 godz.),
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (3 godz.),
postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych (2 godz.),
komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych (2 godz.).
Kursy kancelaryjno-archiwalne II stopnia

Program kursów II stopnia koncentruje się na przekazaniu słuchaczom wiedzy z następującego zakresu:

organizacja i prowadzenie kancelarii aktotwórcy (5 godz.),
rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje (4 godz.),
ustalenie przynależności zespołowej (6 godz.),
archiwizowanie materiałów archiwalnych, sporządzanie noty przy przekazywaniu do archiwum państwowego (13 godz.),
archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej 3 godz.),
archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji (4 godz.),
systemy ewidencji zasobu archiwalnego (3 godz.).
 
Oddziały SAP-u znajdują się we wszystkich większych miastach. Poza tym godne polecenia są kursy organizowane przez archiwa państwowe.
 
 
 
Źródło: http://www.sap.waw.pl 

09.09.2013
strzałka do góry