Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Nowe media Internetu dla promocji instytucji kultury
Nowe media Internetu dla promocji instytucji kultury


4 edycja Forum Informatyki w Instytucjach Kultury
NOWE MEDIA INTERNETU DLA PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY
(muzea, biblioteki, teatry, galerie, domy kultury)
Warszawa, 2 października 2013 r. 


Promocja instytucji kultury i organizacji w coraz większym stopniu polega na sprawnym i efektywnym prowadzeniu komunikacji internetowej. Nowe media, określają powszechnie internetowe kanały dystrybucji informacji, ale także pola interaktywnego dialogu z publicznością. Dzięki platformom społecznościowym publiczność posiada dziś głos, która trafia bezpośrednio do organizacji szybko jak nigdy wcześniej. Jakie są aktualne możliwości nowych mediów? Jakie narzędzia powinni stosować specjaliści ds. komunikacji? Jakie pojawiają się trendy?
Kolejna edycja Forum Informatyki w Instytucjach Kultury to przegląd kluczowych zagadnień związanych z promocją w Internecie.
W perspektywie dynamicznej przemiany (malejące znaczenia) mediów klasycznych i wzroście siły Internetu zastanowimy się wspólnie wraz z ekspertem dr Mirosławem Filiciakiem, jak zmienia się uczestnictwo w kulturze.
W ramach forum przewidujemy prelekcje o Social Media (Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest), a także blogosferze. Co ważne w programie oferujemy również prelekcję dotyczącą języka komunikacji internetowej.
Nie zabraknie także tematów związanych z narzędziami wspierającymi procesy komunikacji internetowej (prawie wszystko, co trzeba wiedzieć o Google Analytics, przegląd aplikacji internetowych wspierających zarządzanie organizacją).
 

Prowadzenie obrad: Dominik Pokornowski
 

Program:
10:00    Wykład: Uczestnictwo w kulturze wobec przemian mediów:
- Zmiana myślenia o uczestnictwie w kulturze - zastępowanie (m.in. w rządowych dokumentach strategicznych) hierarchicznych wizji kultury (dzielących różne aktywności kulturowe na "lepsze" i "gorsze") koncepcjami relacyjnymi, skupionymi na kreowaniu procesów społecznych, budowie kapitału społecznego i umacnianiu więzi między uczestnikami; w tym ujęciu zadania instytucji kultury zbliżają się do działań edukacyjnych,
- Przemiana mediów i praktyk ich użytkowników - upowszechnieniu mediów społecznościowych i rozwojowi nieformalnego obiegu treści w internecie, które sprawiły, że oddziaływanie tradycyjnych instytucji kultury zmalało - zainteresowani dostępem do treści zyskali pewną autonomię, co więcej, przyzwyczaili się do wygody i łatwości dostępu,
- Wyzwania, jakie powyższe procesy stawiają przed instytucjami kultury; poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jakie cele powinny wyznaczać sobie dziś instytucje kultury i jakimi środkami te cele realizować, nie jest bowiem łatwe - instytucje rozdarte są pomiędzy tradycyjnymi modelami działania a nie zawsze uzasadnioną pogonią za nowinkami, problemem jest też charakter możliwych do uzyskania korzyści - zazwyczaj nieprzekładalnych wprost na finanse.
dr Mirosław Filiciak, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa SWPS
 

10:40    Wykład: Media społecznościowe w promocji imprez kulturalnych. Jak wykorzystać social media w strategii marketingowej:
- Media społecznościowe w Polsce i na świecie w 2013: Facebook, Twitter, Google +, Youtube...które z nich są najskuteczniejsze w promocji imprez kulturalnych.
- Zmiany w pejzażu social media.
- Trendy 2014: od blogów do Facebook Marketingu, Content Marketingu i narzędzi moblnych (smartfony, tablety).
- 20 sposobów na promocję imprez kulturalnych przy użyciu mediów społecznościwych.
- Be mobile or die.
Krzysztof Urbanowicz, Mediapolis Interactive
 

11:20    Wykład: Proszę nie wyłączać telefonów! czyli wykorzystanie narzędzi mobilnych dla promocji instytucji kultury:
- Smartfon - czy każdy go ma? Dane z rynku polskiego i trendy. 
- Mobilność - co oznacza dla Instytucji Kultury - jak zidentyfikować te szanse?
- Promocja Kultury poza murami Instytucji.  
- Mobilność, a sprzedaż biletów i napływ widzów i zwiedzających.  
- Co zyska ekspozycja gdy ogląda się ją ze smartfonem w dłoni.
- Jak połączyć narzędzia mobilne z obecnie wykorzystywanymi materiałami drukowanymi i digital.
Borys Wróbel, CEO, Head of Business Redmobile
 

12:00    Przerwa, poczęstunek
 

 

12:30    Wykład: Język w mediach elektronicznych (ze szczególnym uwzględnieniem polszczyzny w radiu i telewizji):
- Komunikacja masowa jako rodzaj komunikacji:
- Komunikacja (komunikowanie się, porozumiewanie się) w najszerszym rozumieniu.
- Komunikacja w węższym znaczeniu.
- Media (ogólne określenie).
- Symboliczny (znakowy) i medialny charakter komunikacji.
- Istota mediów oraz ich funkcje.
- Komunikacja międzyludzka werbalna i niewerbalna (typ kodu).
- Komunikowanie intrapersonalne, interpersonalne, instytucjonalne, masowe (częstotliwość i zasięg).
- Główne cechy komunikowania masowego.    
- Wypowiedzi medialne – funkcja perswazyjna i autoprezentacyjna. Istota tych funkcji.
- Środki masowego przekazu (media masowe, mass media) – ich istota oraz rodzaje.
- Komunikaty masowe (ich najważniejsze cechy, postulaty i realizacje).
- Język polski w radiu (wybrane zagadnienia).
- Język polski w telewizji (wybrane zagadnienia).
- Język polski w radiu i telewizji a polszczyzna w Internecie.
prof. zw. dr. hab. Jerzy Podracki, Uniwersytet Warszawski
 

13:15    Wykład: Daj szansę Twitterowi. Instytucja kultury ćwierka. Przykłady najlepszych praktyk z Polski i ze świata:
- Daj szansę Twitterowi. Instytucja kultury ćwierka.
- Czym jest Twitter i do czego służy użytkownikom.
- Twitter a Facebook - różnice w podejściu.
- Twitter na świecie a Twitter w Polsce - statystyki, podobieństwa, różnice.
- Marki na Twitterze - co i jak mogą publikować, by zdobyć followersów?
- Przede wszystkim rozmawiaj - wskazówki dotyczące działań na Twitterze.
- Instytucje kultury na Twitterze - przykłady polskie i zagraniczne.
- Perspektywy rozwojowe Twittera i ich znaczenie dla instytucji kultury obecnych na portalu.
Artur Jabłoński
 

13:45    Prezentacja: Jak budować relacje, które procentują: biznesowy oraz społeczny aspekt email marketingu.
Biznesowy potencjał komunikacji za pomocą newsletterów jest niepodważalny. Branżowe badania 
mówią o tym, że każda złotówka zainwestowana w działania email marketingowe przynosi 28 złotych zwrotu (DMA, 2012). 
Jednak komunikacja newsletterowa to więcej niż sprzedaż. Podczas prelekcji opowiem o tym jak instytucje 
kultury mogą realizować swoją misję i promować wartości właśnie za pomocą email marketingu.
Grupa docelowa: z kim mogą komunikować się instytucje kultury i jak robić to zgodnie z obowiązującym prawem?
Komunikacja: jak zadbać o zapełnienie sali teatralnej, sprzedać więcej biletów na wystawę muzealną czy wreszcie promować wartości kultury za pomocą skutecznej kreacji wiadomości
Badanie efektywności: jak sprawdzić kto chętnie otwiera nasze komunikaty, jakie treści go interesują i lepiej dopasować do niego kolejne treści.
Najlepsze przykłady: efektywne kampanie email marketingowe instytucji kultury.
Maciej Osowski, Dyrektora działu Edukacji, Implix
 

14:05    Przerwa, konsultacje przy kawie
 

14:20    Wykład: Google+ w instytucji kultury. Dlaczego nie mozna pomijać Google+ ?
Google wciąż rozwija swoją platformę społecznościową - Google+. W całym ekosystemie Google, serwis zyskuje coraz większe znaczenie i coraz to kolejne usługi są z nią integrowane. Tymczasem, popularność serwisu wciąż jest dyskusyjna.
Powszechnie panuje przekonanie, że Google+ to "piękna pustania". 
Jak się zatem ma kwestia prowadzenia komunikacji internetowej instytucji kultury w serwisie Google+?
Teza: instytucja kultury powinna prowadzić aktywność w serwisie Google+ z uwagi na potężną pozycję ekosystemu Google w polskim internecie.
Dominik Pokornowski
 

15:00    Wykład: Dekalog blogowania dla instytucji kultury:
- Podstawowe zasady i dobre praktyki,
- Przegląd najważniejszych platform: Blogspot, Wordpress, Tumblr,
- Przykłady dobrze prowadzonych blogów.
Michał Pałasz
 

15:45    Dyskusja panelowa: Co na horyzoncie rozwiązań technologicznych i czy wszystko z najnowszych trendów informatycznych będzie optymalizować promocję instytucji kultury (?).
            Moderowanie dyskusji: Krzysztof Urbanowicz, Dominik Pokornowski
 

16:30    Zakończenie programu I dnia, poczęstunek
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 2 października 2013 r.
Miejsce: Warszawa, Centrum Konferencyjne CEMED, Warszawa, ul. Pory 78, V piętro
Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 

390 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym do dnia 25 września 2013 r.
490 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu przesłanym od dnia 26 września 2013 r.
 

Koszt udziału jednej osoby w forum dla przedstawicieli biznesu wynosi:
700 zł + 23% VAT
 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego: 
http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2013/fik2/formularz_mj.php


17.09.2013
strzałka do góry