Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > IV Krajowe Sympozjum Archiwalne
IV Krajowe Sympozjum Archiwalne


Nie tylko państwo tworzy historię – pod takim hasłem odbędzie się 29 października 2013 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych IV Krajowe Sympozjum Archiwalne, zorganizowane przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich.
Sympozjum rozpoczyna nowy cykl spotkań traktujących o roli i miejscu jednostek życia gospodarczego w dokumentowaniu procesów ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjnych zachodzących w Polsce. Obrady pierwszego spotkania poświęcone będą kwestii odpowiedzialności za zachowanie dla przyszłości dokumentacji banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Zgłoszenie udziału
Przedmiotem dyskusji będą m.in. następujące zagadnienia:

- dlaczego należy zadbać o zachowanie dokumentacji dotyczącej działalności gospodarczej, mającej znaczenie historyczne?

-  czy problem odpowiedzialności  zachowania trwałego śladu ukazującego działalność gospodarczą w perspektywie historycznej jest tylko problem prawnym czy także moralnym?

- jakie powinny być relacje między prywatnym sektorem gospodarczym a archiwami państwowymi w obszarze ochrony dokumentacji gospodarczej?

- jakie powinny być formy ochrony pozostałości dokumentacyjnej, z myślą o przechowywaniu w długim czasie, jako historycznego świadectwa działalności będącego częścią dziedzictwa kulturowego państwa i narodu?
 
Do udziału w Sympozjum organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tematem spotkania.
Aby wziąć udział w Sympozjum należy do 18 października 2013 r. przesłać zgłoszenie, które można pobrać za pośrednictwem strony NDAP. Można tam również zapoznać się z programem. 
Liczba miejsc jest ograniczona.


Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

02.10.2013
strzałka do góry