Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Fonoteka w cyfrowym archiwum
Fonoteka w cyfrowym archiwum

Instytut Pamięci Narodowej - Biuro Archiwizacji i Udostępniania Dokumentów zaprasza na:

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

"FONOTEKA W CYFROWYM ARCHIWUM" organizowaną w ramach obchodów Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego
objętą honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
 28 października 2013 r.
„Przystanek Historia" Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej im. JanuszaKurtyki Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25
 
Program konferencji
10.00–10.15 – Powitanie uczestników konferencji:
– dr Łukasz Kamiński – Prezes IPN
– prof. dr hab. Andrzej Rottermund – Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
Prowadzenie konferencji dr hab. Jacek Sawicki – kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej BUiAD IPN, prof. KUL
 
I. Archiwa dźwiękowe – archiwalia i opracowanie
10.15–10.40 – „Materiały dźwiękowe w archiwum IPN" – dr hab. Jacek Sawicki – BUiAD IPN
10.40–11.05 – „System ZoSIA jako narzędzie opisów nagrań dźwiękowych" – dr Wojciech Woźniak, Katarzyna Plewka – Narodowe Archiwum Cyfrowe
11.05–11.30 – „Archiwum Cyfrowe – czyli nowoczesne archiwum Polskiego Radia S.A. w dobie przemian" – Waldemar Listowski – Archiwum Polskiego Radia
11.30–11.55 – „Fonoskopia jako narzędzie w opracowaniu materiałów dźwiękowych" – Aleksander Kowalczyk – Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne
11.55–12.20 – „Materiały dźwiękowe w archiwum Senatu" – Robert Kubaś – Archiwum Senatu
12.20–13.15 – Przerwa obiadowa
II. Archiwa Historii Mówionej
13.15–13.40 – „Od kasety magnetofonowej do karty pamięci." – Maciej Melon – Archiwum Historii Mówionej Fundacji Ośrodka KARTA.
13.40–14.05 –  „Metody publikacji i udostępniania materiałów Archiwum Historii Mówionej" – Jan Radziukiewicz, Anna Sztyk – Muzeum Powstania Warszawskiego.
14.05–14.30 – „Nie tylko dźwięk". Notacje w archiwum cyfrowym – Rafał Pękała – BEP IPN
14.30–15.00 – Dyskusja
 
WYMAGANA REJESTRACJA!
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: radoslaw.morawski@ipn.gov.pl
Radosław Morawski
ul. Towarowa 28, pok. 902
00-839 Warszawa
tel. 022 5818913
UWAGA! W związku z planowanym przeniesieniem siedziby IPN na ulicę Wołoską, po 15 października 2013 r. podany wyżej e-mail może być czasowo nieaktywny, zgłoszenia po 15 października 2013 r. proszę kierować na adres konferencjaipn@gmail.com
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

17.10.2013
strzałka do góry