Archiwistyka_tlo
Mobilne muzeum


17. edycja seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE 
MOBILNE MUZEUM
TECHNOLOGIE WIRTUALNEGO ZWIEDZANIA
Warszawa, 19 grudnia 2013 r. 


Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Dorota Folga Januszewska


 

10:00    Wykład wprowadzający:  Od mobilnej informacji do nowego modelu edukacji w muzeach

Nowe technologie komunikacyjne i idące za nimi zmiany formy przekazu informacji ujawniają coraz częściej konieczność wprowadzenia w muzeach innej redakcji przekazywanych treści i stosowania inaczej opracowanych metod wizualno-sensorycznych. Zmienione metody działania modyfikują z kolei konstrukcję przekazu. Z czasem konieczna jest także zmiana samego przekazu. Obserwujemy zjawisko powolnego przekształcania znaczeń i sensu opowiadania o zbiorach muzealnych. Pojawiający się coraz liczniej odbiorcy o różnych wymaganiach (osoby niesłyszące, niedowidzące, problemami ruchu, dysfunkcjami intelektualnymi) mogą dzięki mobilnym technologiom korzystać ze zbiorów muzealnych w takim zakresie, w jakim nie było to możliwe jeszcze 5-10 lat temu. Możliwości te stawiają jednak przed muzeami nowe pytania:  Jak odpowiedzieć na zapotrzebowanie nowych użytkowników muzeów? Jak dostosować możliwości technologiczne do potrzeb percepcyjnych? Jak konstruować przekaz, aby po zmianie formatu prezentowane komunikaty nie traciły walorów poznawczych i informacyjnych?

prof. dr hab. Dorota Folga Januszewska


 

10:45    Wykład: Mobilne technologie – potrzeby a realizacja

Aplikacje mobilne funkcjonują w muzeach od 2007 roku. Przez ostatnie 6 lat wiele muzeów na całym świecie zachłysnęło się możliwościami, jakie dają technologie mobilne, często z nieciekawym skutkiem. Obserwujemy zjawisko powstawania aplikacji, tworzonych tylko po to, by były, które szybko stają się martwe. Mało jest realizacji, które naprawdę odpowiadają problemom instytucji i oczekiwaniom ich zwiedzających. W swojej prezentacji opowiem o:

- kategoriach aplikacji (przewodniki, aplikacje dla dzieci, aplikacje "uliczne", itd.),

- najlepszych i najbardziej przemyślanych realizacjach,

- jak i o czym muzea powinny myśleć tworząc aplikacje.

Zuzanna Stańska


 

11:30    Merytoryczna Prezentacja Sponsora Konferencji


 

12:00    Przerwa na lunch


 

12:30    Case study: Mobilny Pałac – mobilne rozwiązania wspomagające zwiedzanie w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

- Audioprzewodnik wczoraj i dziś - w jaki sposób rozwiązania mobilne wpłynęły na sposób zwiedzania muzeum

- Aplikacja na każdą okazję - jak i do czego muzeum może wykorzystywać aplikacje mobilne

- WWW w komórce - strona mobilna - zalety i problemy

- Co przyniesie przyszłość - bliższe i dalsze plany muzeum w zakresie rozwiązań mobilnych

Piotr Górajec, Muzeum Pałac w Wilanowie


 

13:10    Case Study: „Dźwiękowy mikroskop” – jak powstaje aplikacja w Muzeum

Aplikacja powstała na platformie Android, stwarza  swoisty soundscape, dźwiękowy pejzaż, który wypełnia audio sferę pomiędzy przedmiotami w Galerii Rzemiosła Artystycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie.

- Gdzie zrodził się pomysł?

- Warsztaty z młodzieżą i współpraca z artystami

- Tworzenie aplikacji

- Współpraca z partnerem technologicznym

- Działania kreatywne i promocja aplikacji

- Co dalej?

- Prezentacja działania urządzenia w przestrzeni – film

Monika Dylewska, Muzeum Narodowe w Krakowie


 

13:40    Case study: Wirtualne Muzeum – zagrożenie czy szansa?

W czasie wykładu zaprezentowana zostanie funkcjonalność portalu "Wirtualne Muzea Małopolski". Prelegentka wskaże w jaki sposób zwiedzanie wirtualnego muzeum może zachęcić do wizyty w muzeum realnym.

Alicja Sułkowska-Kądziołka, Małopolski Instytut Kultury


 

14:20    Przerwa na kawę


 

14:40    Wykład: Wirtualne muzea i digitalizacja - wyzwania i korzyści

- Przygotowanie procesu digitalizacji fundamentem sukcesu

- Dobry system archiwizacji danych procesu digitalizacji

- Ochrona i popularyzacja dziedzictwa w wirtualnym muzeum

- Wirtualne Muzeum - od pomysłu do realizacji

Piotr Palma, MobileMS


 

15:20    Wykład: Międzynarodowe trendy w projektach mobilnych

Świat technologii mobilnych zmienia się w zawrotnym tempie. Muzea, które przeszły chrzest bojowy tworząc swoje pierwsze aplikacje podejmują często dalsze działania, próbując wykorzystywać nowe możliwości, jakie dają im technologie (Augmented Reality, lokalizacja w budynkach, bluetooth itd.). Dzięki temu, instytucjom udaje im się docierać do nowych, specyficznych grup odbiorców i prezentować nowe treści czy zasoby. Zmienia się także sposób myślenia o aplikacjach, na rzecz długoterminowych strategii mobilnych, które stają się częścią szerszych strategii edukacyjnych i promocyjnych.

Zuzanna Stańska


 

16:00    Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów


 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 19 grudnia 2013 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału 1 osoby wynosi:


 

430 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu do dnia 6 grudnia 2013 r.

530 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniu od dnia 7 grudnia 2013 r.

700 zł + 23% VAT - dla przedstawicieli biznesu


 

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

______________________________________________________________________________

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

faksem – formularz w załączeniu

bądź elektronicznie: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/mmtz/formularz_mj.php

______________________________________________________________________________

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

21.11.2013
strzałka do góry