Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Wywłaszczenia nieruchomości w Polsce w latach 1944 -1998
Wywłaszczenia nieruchomości w Polsce w latach 1944 -1998


Bardzo ciekawy referat, zwłaszcza wobec ostatnich przekształceń własnościowych.


Wywłaszczenie, według definicji opartej na współczesnym ustawodawstwie, to forma pozbawienia lub ograniczenia własności następująca w wyniku indywidualnego aktu administracyjnego (w odróżnieniu od nacjonalizacji, którą wprowadza się aktem normatywnym), w interesie publicznym oraz za odszkodowaniem (w przeciwieństwie do konfiskaty). Jednak przez wiele lat określano tym terminem wszelkie formy pozbawienia własności. Po zakończeniu II wojny światowej instytucja wywłaszczenia była w Polsce nadużywana. Władze Polski Ludowej przeprowadzały wywłaszczenia bez gospodarczego uzasadnienia, a także wykorzystywały wywłaszczone nieruchomości na cele inne niż pierwotnie zamierzone. Zapowiedziane w aktach prawnych odszkodowania nie zawsze były wypłacane. Ponadto stosowano zasadę nieekwiwalentności odszkodowania .

Robert Szarejko, pracownik Archiwum Państwowego w Warszawie, prezentuje zagadnienia związane z wywłaszczeniami niertuchomości w Polsce w latach 1944- 1998. Referat do pobrania w Repozytorium ArchNetu.
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.net 

10.04.2014
strzałka do góry