Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego.
Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego.


Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, Warszawa 2011, ss. 110


Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, Warszawa 2011, ss. 110, ISBN 978-83-62421-11-4, Cena: 7 zł
Jest to podręcznik przedstawiający reguły prawidłowego obchodzenia się z materiałami archiwalnymi oraz wytyczne dla organizacji miejsc ich przechowywania. Publikacja opisuje m.in. najważniejsze zagrożenia dla zasobu, priorytety jakimi powinny kierować się osoby odpowiedzialne za opiekę nad materiałami archiwalnymi oraz konkretne metody zabezpieczania archiwaliów na różnych nośnikach danych. Wydawnictwo zawiera również rozdział poświęcony zasadom bezpieczeństwa i postępowania z archiwaliami w sytuacjach kryzysowych, a także bibliografię literatury fachowej.
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl/wydawnictwa/nowości wydawnicze 
 

30.04.2014
strzałka do góry