Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Współpraca w dziedzinie archiwistyki
Współpraca w dziedzinie archiwistyki

 

Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Czarnogóry o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisana w Warszawie 26 października 2012 r. (Dz.U. z 2013, poz.1255)


W myśl art. 5 umawiające się strony będą popierać rozszerzanie współpracy w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów w celach naukowych, społecznych i prawnych, wymiany doświadczeń, publikacji i kopii dokumentów, w oparciu o bezpośrednie porozumienia między zarządami archiwów państwowych obu państw. Niniejsza umowa w stosunkach polsko-czarnogórskich uchyliła umowę o współpracy z kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Federacyjną Republiką Jugoławii, podpisaną 6 lipca 1956 r.

 

Umowa weszła w życie 6 listopada 2013 r.

 

 

 

Źródło: Konstankiewicz Marek, Przegląd ważniejszych aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją (LI), ABC Archiwisty Zakładowego, w: Archiwista Polski, Nr 1 (73), wyd. SAP, Bydgoszcz 2014, s.105. 

21.06.2014
strzałka do góry