Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Model nowoczesnego archiwum zakładowego w świetle literatury archiwalnej
Model nowoczesnego archiwum zakładowego w świetle literatury archiwalnej

Arkadiusz Zając, Model nowoczesnego archiwum zakładowego..., praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab., prof. UMK Haliny Robótki, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Toruń 2001, ss. 75


Wstęp.


Rozdział I. Przegląd literatury.


I. 1. Literatura przedwojenna.
I. 2. Literatura powojenna.


Rozdział II. Organizacja archiwów zakładowych.

II. 1. Miejsce archiwum zakładowego w strukturze jednostki organizacyjnej.
II. 2. Struktura wewnętrzna archiwum zakładowego.
II. 3. Personel archiwum zakładowego.


Rozdział III. Funkcje archiwów zakładowych i metody ich wykonywania.


III. 1. Kształtowanie się funkcji (czynnika rozwoju).
III. 2. Metody wykonywania poszczególnych funkcji.

1. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
2. Przechowywanie i zabezpieczanie akt.
3. Prowadzenie ewidencji.
4. Porządkowanie akt.
5. Konserwacja akt w archiwum zakładowym.
6. Wydzielanie akt.
7. Udostępnianie akt.
8. Przekazywanie akt kat. A do archiwum państwowego.
9. Przekazywanie akt kat. B na makulaturę.


Rozdział IV. Nowoczesne archiwum zakładowe.


Schematy:


1. Schemat miejsca archiwum zakładowego w strukturze jednostki organizacyjnej.
2. Schemat struktury wewnętrznej archiwum zakładowego.
3. Schemat funkcji archiwum zakładowego.


Wykaz źródeł i opracowań.
Praca jest do wglądu w Archiwum Uczelnianym, jeden egzemplarz jest u mnie, zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego: archiwariusz@wp.pl

01.09.2014
strzałka do góry