Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Dorobek polskiej archiwistyki
Dorobek polskiej archiwistyki

Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Wiesława Kwiatkowska, Warszawa 2014, ss. 268, ISBN 978-83-62421-91-6


Publikacja w całości poświęcona dorobkowi merytorycznemu polskiej archiwistyki, której historia została podzielona przez autorkę na okresy „młodości” (1918-1951) i „dojrzałości” (do 2010). Zawiera informacje na temat metodyki archiwalnej, rodzajów dokumentów, literatury przedmiotu, a także zjawiska postępującej digitalizacji zasobów. Wydawnictwo przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych rodzimą archiwistyką.
Książka opublikowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.
 
 
Cena: 20 zł
Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.
 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 
 

29.09.2014
strzałka do góry