Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Prezentacja w Archiwum Akt Nowych
Prezentacja w Archiwum Akt Nowych


"Kwiaty na śmietniku" - prezentacja w Archiwum Akt Nowych


Akta wywiadu i kontrwywiadu Narodowych Sił Zbrojnych z okresu II wojny, album rodzinny Bolesława Limanowskiego, taśmy z przedwojennymi filmami, dokumenty Polskiego Stronnictwa Ludowego-Porozumienia Ludowego z lat 90. to niektóre z dokumentów uratowanych przed zniszczeniem i przekazanych Archiwum Akt Nowych. Większość z nich została znalezionych w opuszczonych domach, na osiedlowych śmietnikach, czy w sortowniach śmieci.
Obecny na prezentacji dokumentów, zorganizowanej w Archiwum Akt Nowych 19 grudnia, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych Władysław Stępniak, dziękując za przekazanie dokumentów do państwowego zasobu archiwalnego, zapytał, jak to się dzieje, że w społeczeństwie polskim, bardzo przywiązanym do historii i tradycji,  tak cenne dokumenty są bezrefleksyjnie lub w pośpiechu wyrzucane. Zaapelował, by nie pozbywać się archiwów rodzinnych. A w przypadku gdy nie wiemy, co z nimi zrobić, poradzić się archiwistów. - Jeżeli nawet nie interesują nas dokumenty po babce czy ciotce, nie niszczmy ich. Nie mamy prawa podejmować decyzji w imieniu naszych dzieci, wnuków i prawnuków - dodał.
 
 
 
http://www.archiwa.gov.pl 

24.12.2014
strzałka do góry