Archiwistyka_tlo
Archiwa Rodzinne


Archiwum Państwowe w Radomiu zaprasza na otwarcie wystawy stworzonej z dokumentów rodzinnych przekazanych przez mieszkańców Radomia. Fotografie, listy, pamiętniki, zaproszenia, dyplomy i odznaczenia stanowią cenne źródło do badań nad historią miasta i losów radomian. Wernisaż ekspozycji pt.„Z rodzinnej szuflady” odbędzie się 24 kwietnia o godz.13.00. Wystawie będzie towarzyszył katalog.
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim i Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają na spotkanie pod hasłem „Historie nam najbliższe… czyli skarby Archiwów Rodzinnych”, które odbędzie się 23 kwietnia o godz. 12.00 w Tomaszowie Mazowieckim, w siedzibie tomaszowskiego oddziału Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Poruszane będą kwestie ochrony dokumentów rodzinnych, a także metod poszukiwań wiedzy o przodkach. Archiwiści będą również udzielać indywidualnych konsultacji dotyczących dokumentów znajdujących się w zbiorach prywatnych.
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do obejrzenia internetowej prezentacji dokumentów rodu Skórkowskich h. Jelita, związanego z ziemią opoczyńską, którego przedstawiciele w okresie przedrozbiorowym piastowali szereg urzędów i godności. W archiwum tym znajdują się dokumenty z czasów sejmu grodzieńskiego z 1793 r., kwity rekwizycyjne z okresu powstania listopadowego, a także receptury leków i przepisy kulinarne. 
Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza 16 kwietnia o godz. 16.00 na pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Czwartki Archiwalne”, organizowane w ramach kampanii „Archiwa Rodzinne”. Odbędzie się prezentacja źródeł archiwalnych do badań nad represjami hitlerowskimi i stalinowskimi, archiwiści będą także udzielali porad dotyczących archiwizacji i konserwacji dokumentów. 
Zabezpieczenie, w tym digitalizacja zbiorów fotograficznych i audiowizualnych (m.in. taśm szpulowych, kaset magnetofonowych i VHS) było przedmiotem seminarium warsztatowego, zorganizowanego 13 kwietnia w oddziale wrocławskiego archiwum państwowego w Kamieńcu Ząbkowickim. Było to drugie, z planowanych jako cykliczne, spotkań kolekcjonerów i osób gromadzących rodzinne kolekcje archiwalne z terenu Dolnego Śląska oraz członków Międzynarodowej Sieci Muzeów Domowych. Patronat nad spotkaniem objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

18.04.2015
strzałka do góry