Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Electronic records and access to archive resources via Internet
Electronic records and access to archive resources via Internet


Electronic records and access to archive resources via Internet (Colloquia Jerzy Skowronek dedicata 2013), red. nauk. Anna Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 285Prezentowany tom artykułów jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w Warszawie w dniach 22-23 maja 2013 r. Była to już XIII konferencja z cyklu, tym razem poświęcona przemianom cywilizacyjnym dokonującym się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych oraz wyzwaniom, jakie stwarzają one dla archiwów i trwałego zachowania treści. Prelegenci dzielili się swoimi sukcesami i problemami napotkanymi w trakcie planowania, realizacji i wdrażania projektów tzw. e-dokumentacji, czyli mającej natywną postać cyfrową. W tomie znalazły się prezentacje z takich krajów, jak Białoruś, Chorwacja, Kazachstan, Czechy, Estonia, Grecja, Gruzja, jednak najliczniej reprezentowani byli goście z Polski. W sumie wysłuchano ponad 30 wystąpień, a większość z nich znalazła się w tym tomie.
 
 
  
Sprzedaż publikacji "Electronic records (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.
 
 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl/Wydawnictwa/Publikacje NDAP/Nowości wydawnicze
 
 

24.05.2015
strzałka do góry