Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Postępowanie z dokumentacją osobową
Postępowanie z dokumentacją osobową


Postępowanie z dokumentacją osobową - seminarium


Dnia 9 czerwca br. w Koszalinie odbyło się XI Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne poświęcone dokumentacji osobowej. Podczas spotkania, zorganizowanego z udziałem przedstawicieli Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, szkół wyższych, organizacji pracodawców, jednostek służby zdrowia, archiwów państwowych i środowiska genealogów, przedstawione zostaną prawne i praktyczne rozwiązania związane z wartościowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji pracowniczej, medycznej i ewidencji ludności. Organizatorami są: Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Sekcja Archiwa Zakładowe i Archiwum Państwowe w Koszalinie. Program na stronie NDAP.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
 
 
 
 
 
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

14.06.2015
strzałka do góry