Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Kancelaria Sejmu i Rady Państwa...
Kancelaria Sejmu i Rady Państwa...

Filipczak Teresa, Kancelaria Sejmu i Rady Państwa oraz archiwum w latach [1944]1952-1989, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2015, ss. 368 Praca poświęcona jest organizacji kancelarii i zarządzania dokumentacją wytworzoną w wyniku funkcjonowania naczelnych organów państwa – Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady Państwa. W pięciu rozdziałach poszczególne zagadnienia omawiane są w układzie rzeczowo-chronologicznym.
 
W pierwszym rozdziale poruszone zostały problemy organizacji i funkcjonowania kancelarii w Krajowej Radzie Narodowej, zasady systemu kancelaryjnego stosowane w obiegu dokumentów, struktura zasobu archiwalnego oraz   miejsce  jego przechowywania. Drugi rozdział poświęcony jest kształtowaniu struktur organizacyjnych Kancelarii Sejmu Ustawodawczego, obsłudze legislacyjnej izby, podejmowanym usprawnieniom funkcjonowania kancelarii oraz     zagadnieniom porządkowania akt, ich zabezpieczania i przechowywania. Trzeci rozdział koncentruje się na analizie struktur Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP i Kancelarii Rady Państwa, systemu kancelaryjnego oraz zmianach     organizacyjnych i w systemie prac tych organów. Rozdział czwarty poświęcony jest  zagadnieniom organizacji i funkcjonowania Archiwum Zakładowego Sejmu i Rady Państwa, warunkom lokalowym przechowywanego zasobu, problemom kadry archiwum, a także kwestiom gromadzenia zasobu i procedurom brakowania dokumentacji. W piątym, końcowym rozdziale, uwaga poświęcona została zagadnieniom współpracy Kancelarii Sejmu i Kancelarii Rady   Państwa z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Archiwum Akt Nowych, ze szczególnym uwzględnieniem   problemów  kształtowania narastającego zasobu archiwalnego. Praca stanowi cenne źródło dla historii powojennego   państwa   polskiego i działalności urzędów najwyższego szczebla władzy.
 
Cena: 15 zł
Sprzedaż publikacji "Kancelaria Sejmu (...)" prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.
 
 
 
 
 
Źródło: http;//www.archiwa.gov.pl 

12.08.2015
strzałka do góry