Archiwistyka_tlo
Kolekcjonerstwo


Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wychodząc naprzeciw inicjatywie środowisk kolekcjonerskich, postanowił zacieśnić współpracę pomiędzy Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i podległą mu siecią archiwów państwowych a kolekcjonerami.

Pierwszym wyrazem współdziałania było uczestnictwo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, prof. Władysława Stępniaka w „XI Ogólnopolskim Święcie Kolekcjonerów”, które objął swoim patronatem. Podczas odbywającego się 3 czerwca 2012 r. w Krośniewicach Święta prof. W. Stępniak wygłosił przemówienie poświęcone możliwościom współpracy między siecią archiwów państwowych a środowiskiem kolekcjonerów.
W poniższej zakładce zamieszczane są informacje na temat dalszych wspólnych działań realizowanych przez NDAP i archiwa państwowe wraz z polskimi kolekcjonerami.
 
 
Konferencja: Archiwa i kolekcje prywatne - dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kultury
W dniach 13-14 marca 2013 r. w siedzibie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie odbyła się konferencja „Archiwa i kolekcje prywatne - dziedzictwo archiwalne, dziedzictwo kultury”, poświęcona zagadnieniom praktyki gromadzenia, ewidencjonowania, udostępniania niepaństwowego nieewidencjonowanego zasobu archiwalnego oraz metodyce jego opracowania. Organizatorami Konferencji byli Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i Dyrektor Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie przy udziale Polskiego Towarzystwa Archiwalnego. Szczegółowe informacje, program Konferencji wraz z abstraktami i tekstami wystąpień dostępne są w zakładce Konferencje i na stronie PAN Archiwum w Warszawie.
Źródło: http://www.archiwa.gov.pl

18.10.2015
strzałka do góry