Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków - wczoraj i dziś
Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków - wczoraj i dziś


Konferencja, Katowice, 10 XII 2015 r.


Koło Naukowe Bibliotekoznawców Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Kół Naukowych Bibliotekoznawców zatytułowaną: Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Polaków – wczoraj i dziś, planowaną na 10 grudnia 2015 roku.
Wydarzenie, integrując środowiska, prowadzące badania w zakresie różnych aspektów, związanych z elementami tworzącymi dziedzictwo narodowe ma za zadanie odpowiedzieć na proponowane pytania i postawić kolejne, ważne dla badań tej problematyki. Do udziału w bezpłatnej konferencji zapraszamy studentów, doktorantów, ekspertów, w tym pracowników naukowych, bibliotekarzy, archiwistów i muzealników.
Na Państwa zgłoszenia (tytuł wystąpienia wraz z abstraktem) czekamy do 30 listopada 2015 roku. Kontakt: knb.ibin@us.edu.pl.
Proponowane obszary badawcze:
-        archiwa, biblioteki, muzea jako instytucje ochrony dziedzictwa narodowego
-        ochrona dziedzictwa narodowego – domena (rola) państwa czy obywateli?
-        innowacyjność (rola technologii) w ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa
-        zagrożenia dla dziedzictwa narodowego
-        Polska na arenie międzynarodowej – uczestnictwo w międzynarodowych forach i organizacjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego
-        polskie dziedzictwo za granicą – dokonania i stan obecny
-        materialne i niematerialne dziedzictwo – obszary, tematy, problemy
-        dziedzictwo mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.
Referaty z konferencji, po wcześniejszej recenzji, zamierzamy opublikować w naukowym periodyku „Nowa Biblioteka”. Na gotowe teksty czekamy do końca stycznia 2016 roku. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi sposobu przygotowania materiałów na stronach: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/informacje-dla-autorow/ oraz http://www.knb.ibin.us.edu.pl/bibliografia-i-przypisy/.
 
 
 
 
Źródło: http://www.knb.ibin.us.edu.pl 

08.11.2015
strzałka do góry