Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Funkcja edukacyjna archiwów
Funkcja edukacyjna archiwów


Agnieszka Rosa, Funkcja edukacyjna archiwów, wyd. NDAP, Warszawa 2012. Publikacja dostępna w formie elektronicznej na stronie NDAP.


Fragment wstępu...
 
Przedmiotem pracy jest funkcja edukacyjna archiwów rozumiana jako zespół zadań stojących
przed placówkami archiwalnymi, mających na celu poszerzanie zakresu wiadomości, podnoszenie
poziomu umiejętności i kształtowanie pożądanych postaw społeczeństwa za pośrednictwem okre-
ślonych działań edukacyjnych. Funkcja ta obejmuje zarówno zadania archiwów skierowane do młodzieży
uczącej się w ramach systemu oświaty, jak i zadania skierowane do całego społeczeństwa,
wspomagające jego kształcenie całożyciowe. Funkcję edukacyjną archiwów rozumiem zatem bardzo
szeroko jako wszechstronne, mające podłoże edukacyjne ich oddziaływanie na społeczeństwo. (...)
 
 
 
 
Źródło://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Funkcja_edukacyjna_archiwów.pdf
 
 

15.11.2015
strzałka do góry