Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwa historyczne ziem zachodnich i północnych Polski
Archiwa historyczne ziem zachodnich i północnych Polski


Archiwa historyczne ziem zachodnich i północnych Polski w przestrzeni społecznej - konferencja


Dorobek archiwów w zachodniej i północnej Polsce stanowił temat konferencji naukowej, która odbyła się 12 listopada na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Okazją do spotkania przedstawicieli archiwów państwowych, akademickich i kościelnych była 70. rocznica działalności polskich instytucji archiwalnych na tych terenach. Obrady otworzył zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Andrzej Biernat.


Podczas konferencji odbył się m.in. panel dyskusyjny „Archiwum w przestrzeni społecznej – przeszłość i wyzwania współczesności” z udziałem dyrektorów archiwów w Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Malborku, Olsztynie i Suwałkach. Przypomniano także sylwetki znanych i zasłużonych archiwistów, którzy dzięki swojej pracy i osobowości zapisali się w pamięci współpracowników i społeczności lokalnych. 

Uroczystości towarzyszyły wystawy: pt.„70 lat dziedzictwa archiwalnego na ziemiach zachodnich i północnych Polski 1945–2015” Archiwum Państwowego we Wrocławiu oraz pt.„70 lat administracji państwowej i samorządowej na Pomorzu Zachodnim 1945–2015” Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Organizatorami konferencji byli: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Wojewoda Zachodniopomorski, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
 
 
 
 
Źródłó://www.archiwa.gov.pl 

22.11.2015
strzałka do góry