Archiwistyka_tlo
Zarządzanie informacją


Inspiracje i Innowacje. Zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, praca zbiorowa pod red. Sabiny Cisek, wyd. Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2016, ss. 274 (publikacja dostępna w formacie pdf)


Od Redaktorki:


"Zarządzanie informacją stanowi dynamicznie się rozwijającą, wielowymiarową dziedzinę działań profesjonalnych i rozważań teoretycznych. Przekazywane do rąk Czytelników opracowanie porusza wybrane jej aspekty, stanowiące obecnie przedmiot zainteresowania polskich informatologów i bibliotekarzy. Książka dedykowana jest pamięci Profesor Wandy Pindlowej (1933-2015), krakowskiej uczonej, współtwórczyni polskiej informatologii, innowatorce i inspiratorce w obszarze teorii i praktyki informacyjnej. Monografia dzieli się na trzy części. Pierwszą z nich tworzy kompletna w zamyśle bibliografia prac Wandy Pindlowej, pokazująca Jej ogromny dorobek naukowy i zawodowy (191 pozycji). Segment drugi obejmuje zagadnienia teoretyczne, metodologiczne, dydaktyczne i prawne nowoczesnego zarządzania informacją. Znajdziemy tu rozdziały poświęcone zarządzaniu wiedzą i informacją w ogóle (Marzena Świgoń) i w relacji do big data (Katarzyna Materska; Magdalena Wójcik), ekologii informacji (Wiesław Babik), zachowaniom informacyjnym (Marek Nahotko), technice badania indywidualnego zarządzania informacją (Remigiusz Sapa), wirtualnej mobilności (Monika Krakowska), kształceniu kompetencji informacyjnych (Dorota Rak, Marcin Petrowicz, Weronika Pokojska) oraz aspektom prawnym zarządzania informacją w polskiej nauce (Diana Pietruch-Reizes). Część trzecia zawiera rozważania na temat aplikacji, zjawisk i źródeł w zarządzaniu informacją, takich jak: źródła historii mówionej dostępne online (Agnieszka Długosz-Pysz), biblioteki cyfrowe (Małgorzata Janiak; Aneta Januszko-Szakiel, Wojciech Kowalewski, Leszek Szafrański), naukowe systemy informacyjno-wyszukiwawcze w kontekście ich dostępności dla użytkownika zagro- żonego wykluczeniem cyfrowym (Małgorzata Jaskowska), innowacyjne zarządzanie informacjami z konferencji (Maria Kocójowa) oraz współdziałanie bibliotek z grupami użytkowników (Anna Sitarska). Mam nadzieję, że różnorodność ujęć i zagadnień widoczna w tej książce znajdzie uznanie w oczach Odbiorców zainteresowanych współczesnym zarządzaniem informacją."

 

 

Publikacja dostępna pod adresem:  http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/31976/cisek_inspiracje_i_innowacje_zarzadzanie_informacja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

 

 

 

Źródło:  http://sabinacisek.blogspot.com/
30.11.2016
strzałka do góry