Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Instrukcje w sprawie używania pieczęci
Instrukcje w sprawie używania pieczęci


Marcin Chlebionek, Instrukcje w sprawie używania pieczęci, Przykład zakładów Telkom-Telfa w Bydgoszczy, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 65-82


Fragment wstępu:

 

 

" Zagadnienia biurowości, zajmujące istotne miejsce w dorobku Profesor Haliny

Robótki, oprócz praktycznego, archiwalnego wymiaru mają również

szersze znaczenie. To właśnie współcześnie działające instytucje wytwarzają

dokumentację, która po upływie dłuższego lub krótszego czasu stanie się

materiałami służącymi badaniu czasów, w których powstała. Stanie się zatem

zespołem źródeł historycznych. Rozpoznanie kontekstów i opis uwarunkowań

ich genezy może pozwolić przyszłym badaczom na ominięcie wielu problemów,

z którymi borykamy się dziś, pracując z produktami dawnych kancelarii. Badania

te zaliczyć można zatem do szeroko pojętego źródłoznawstwa.

Pieczęcie dwudziestowiecznych instytucji należą do kategorii źródeł rzadko

analizowanych przez badaczy. Wynika to chyba głównie z przeświadczenia

o ich nikłej wartości źródłowej, będącej pochodną ich formalizacji

, ale też z ogromnej ilości zachowanych odcisków, często rozproszonych, która utrudnia

rozpoznanie materiału.(...)."

 

 

 

 

 

 Źródło: Zarządzanie...

 

 

06.01.2017
strzałka do góry