Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwistyka dla najmłodszych
Archiwistyka dla najmłodszych


Maciej A. Jasiński, Archiwistyka dla najmłodszych, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 261-267


Fragment wstępu:



"Należę do licznej grupy, która miała to szczęście, że wiedzę z dziedziny
archiwistyki zdobywała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika m. in. pod
mentorską opieką Pani Profesor Haliny Robótki. Trafialiśmy do Torunia zainteresowani
tą dziedziną wiedzy, niejednokrotnie mając już pewne doświadczenia
w pracy przy dokumentach. Część z nas posiadała już dyplomy magistrów
historii, a więc mieliśmy świadomość, jak ważne i cenne są dokumenty w życiu
człowieka. Świat pędzi na przód, a wraz z nim pojawia się coraz więcej dokumentów
świadczących o zachodzących przemianach. Powstaje coraz więcej
form tych dokumentów. Czy zatem w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości
potrafimy zapanować nad tym, co wytwarzamy i co nas otacza? Czy potrafimy
to docenić i wykorzystać? A przede wszystkim, czy potrafimy to zachować dla
przyszłych pokoleń, by za wiele, wiele lat nie stanęli oni przed dylematem, jak
uzyskać informację o przodkach z dokumentów, które być może będą mieli, ale
nie będą potrafili ich odczytać. Nadzieję na niezrealizowanie się tak czarnego
scenariusza daje fakt, iż w świadomości coraz większej części obecnego spo-
łeczeństwa informacja i wiedza jest tym, co jest najcenniejsze. A zatem, to my,
archiwiści stojący na straży pozyskanej i zabezpieczonej wiedzy, powinniśmy
nie tylko o nią dbać, ale także zatroszczyć się o szeroko pojętą świadomość,
jak istotne jest to, co tworzymy i co po nas zostanie." 
 
 
 
 
 
Źródło: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją... 

23.01.2017
strzałka do góry