Archiwistyka_tlo
Z rodzinnego archiwum


Z rodzinnego archiwum. Regionalny konkurs edukacyjny dla dzieci i młodzieży, oprac. Anna Dziatczyk, Wrooław 2016, ss. 73


Publikacja zawiera prace laureatów pierwszej edycji regionalnego konkursu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego, gminy Kamieniec Ząbkowicki, gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy Piława Górna i gminy Strzegom. Celem konkursu było zachęcenie do poznania historii własnej rodziny, rozbudzenie zainteresowań genealogią, podtrzymanie więzi międzypokoleniowej, pobudzanie aktywności młodego pokolenia na rzecz lokalnego środowiska, kształtowanie świadomości historycznej oraz zapoznanie z rolą archiwów w dotarciu do materiałów źródłowych.


W albumie zostało zaprezentowanych 65 prac w podziale na 4 kategorie wiekowe autorów. Wśród tych wyróżnionych znalazły się formy plastyczne i multimedialne. Młodzi autorzy wykorzystali m.in. rodzinne zdjęcia, pamiątki oraz własne wizerunki. Zastosowali, niekiedy bardzo obszerne, opisy rodzinnych historii, zawierając w nich informacje z dokumentów pochodzących z archiwów domowych, jak również zdobyte w wyniku kwerendy w archiwach państwowych. Autorzy pozyskiwali również informacje w oparciu o wywiady przeprowadzane z członkami rodzin. Niektóre prace wyróżniały się bogatą faktografią lub były wyraźnie nacechowane emocjami – sentymentem do przodków i minionych wydarzeń.


Publikacja przygotowana przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu została wydana dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

 

 

 

 

 

Źródło: http://www.archiwa.gov.pl 

 

29.01.2017
strzałka do góry