Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Z magazynu archiwalnego do rąk użytkownika
Z magazynu archiwalnego do rąk użytkownika

 

Jolanta Musiał, Z magazynu archiwalnego do rąk użytkownika. Z doświadczeń trójmiejskich archiwistów nad opracowaniem akt Wydawnictwa Morskiego, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 193-203 


"Jednym z podstawowych zadań archiwów państwowych jest gromadzenie

i zabezpieczanie w swoich zasobach archiwaliów o cennej dla badań historycznych
wartości poznawczej.
Do takich należy zaliczyć materiały archiwalne
wytworzone przez, działające w latach 1951–1993, Wydawnictwo Morskie.
Zachowana dokumentacja, odzwierciedlająca ponad czterdziestoletni okres
działalności oficyny, jest niewątpliwie doskonałym źródłem do badań nad
trójmiejskim środowiskiem literackim i naukowym okresu PRL.
Po ogłoszeniu upadłości oficyny, zgromadzonymi przez nią materiałami archiwalnymi
zainteresowały się inne wydawnictwa oraz niektóre stowarzyszenia,
czyniąc kroki w celu ich przejęcia. By zabezpieczyć pozostałe po Wydawnictwie
Morskim materiały przed sprzedażą lub rozproszeniem, gdańscy archiwiści
zdecydowali się przejąć akta w stanie nieuporządkowanym. Rosnące zainteresowanie
sprawiło, że podjęto decyzję o opracowaniu akt Wydawnictwa Morskiego.
Niniejszy artykuł pokazuje przebieg prac porządkowych i inwentaryzacyjnych
nad aktami trójmiejskiej oficyny, które umożliwiły ich udostępnienie szerokiemu
gronu użytkowników."
 
 
 
 
Źródło: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... 

08.02.2017
strzałka do góry