Archiwistyka_tlo
Pikniki archiwalne


Hanna Krajewska, Pikniki archiwalne - pomysł na promocję archiwów, w: Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i... koty, Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, wyd. NDAP, Warszawa 2016, ss. 255-260


Pomysł Pikniku Archiwalnego zrodził się z idei Nocy Muzeów. Parę lat
temu byłam w Wiedniu i w czasie takiej Nocy odwiedziłam otwarte wówczas
Archiwum Finansowe. Na dziedzińcu ustawione były stoliki, grała jakaś
mechaniczna muzyka, rozmawialiśmy o archiwach, Austrii i Polsce. I wówczas
pomyślałam, że tak powinna wyglądać promocja. Można przyglądać się archiwom
ze strony ich najciekawszych zbiorów, można zachwycić się unikalnymi
dokumentami – oryginałami, posłuchać historii zamkniętej w aktach,
fotografiach czy filmach uchylającej rąbek swych tajemnic. Można również do
archiwów podejść praktycznie i dowiedzieć się, jakie dokumenty potrzebne
są do emerytury, gdzie ich szukać, jak je zgromadzić. Można zainteresować
się konserwacją dokumentów albo posłuchać, dlaczego zawód archiwisty
jest interesujący.
W 2010 r. idea Pikniku Archiwalnego była już na tyle istotna i ważna, że
przybrała ramy formalne. Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
(APAN) i Polskie Towarzystwo Archiwalne wystąpiły z inicjatywą zorganizowania
promocji archiwów warszawskich 9 VI – w Międzynarodowym Dniu Archiwów.
W 2010 r. Piknik Archiwalny współorganizowało 12 archiwów. W stylowych
salach Pałacu Staszica w Warszawie pracownicy archiwów, uczelni wyższych
i wydawnictw starali się, za pomocą wystaw, interesujących prelekcji (głównie na
tematy archiwalne), pokazów multimedialnych, przekazać informacje o swojej
działalności. W czasie Pikniku pokazywano oryginalne dokumenty, efektowne
zdjęcia i udzielano profesjonalnych porad. W Pikniku udział wzięły m.in.: Narodowe
Archiwum Cyfrowe, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Archiwum 
256 Edukacja w świecie archiwów
Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, archiwa Zamku Królewskiego,
Sejmu i Senatu, Akademii Sztuk Pięknych, Urzędu m. st. Warszawy.
 
 
 
 
Źródło: Archiwistyka... 

19.02.2017
strzałka do góry