Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwizacja, prezentacja i dyseminacja cybersztuki w sieci
Archiwizacja, prezentacja i dyseminacja cybersztuki w sieci


Piotr Zawojski, Archiwizacja, prezentacja i dyseminacja cybersztuki w sieci, w: WWW - w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, wyd. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008


"W roku 2005 w ramach festiwalu Ars Electronica w Linzu odbyła się konferencja poświęcona cyfrowym archiwom. Jej organizatorem był nowo powołany Ludwig Boltzmann Institute for Digital Culture and Media Science. Jego bazą jest aktywna współpraca trzech instytucji mieszczących się w Linzu: Ars Electronica Center, University of Art i Lentos Art Museum.  Jednym z pierwszych zadań instytutu jest dokumentacja, opis i ochrona dzieł cyfrowych i obiektów sztuki nowych mediów zgromadzonych w archiwum festiwalu Ars Electronica, a jest to obecnie kolekcja około trzydziestu tysięcy prac zgromadzonych od roku 1979, kiedy powołano do życia tą imprezę, na której od roku 1987 odbywa się najbardziej obecnie prestiżowy na świecie konkurs poświęcony sztuce nowych mediów (Prix Ars Electronica). Chodzi przy tym o konsolidację pracy artystów, technologów, naukowców w celu wypracowania długofalowej strategii współpracy najważniejszych, światowych instytucji podejmujących te zagadnienia. Podstawowe zadania instytutu streścić można następująco: 1. naukowy opis dzieł digitalnych w kontekście historii sztuki; 2. archiwizacja i konserwacja tych dzieł oraz ich publiczne udostępnianie; 3. rozwijanie narzędzi komputerowych i standardów służących do sieciowej, zunifikowanej wymiany danych różnych instytucji; 4. upowszechnianie opracowań historycznych i teoretycznych poprzez wielowymiarowy system sieciowej dyseminacji; 5. dalsza wymiana informacji, dialog i wzajemna komunikacja sieciowa artystów, naukowców, techników, ale także instytucji. Jeśli chodzi o tematyczny zakres działalności dokumentacyjnej, to obejmuje on: grafikę komputerową, animację, muzykę komputerowa i digitalną, sztukę interaktywną, projekty internetowe, software, rzeczywistość mieszaną, aplikacje rzeczywistości wirtualnej, medialne performances, sztukę biologiczną, cybernetyczną i genetyczną, robotykę, video art (1). (...)'
Źródło: http://www.zawojski.com/2006/11/15/archiwizacja-prezentacja-i-dyseminacja-cybersztuki-w-sieci/

19.03.2017
strzałka do góry