Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Garść uwag na temat selekcji
Garść uwag na temat selekcji


Robert Degen, Garść uwag na temat selekcji w Polsce, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne - Archiwistyka na uniwersytetach, Archiwistyka w archiwach, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ss. 133-143


"Selekcja współczesnej dokumentacji jest jednym z najważniejszych problemów
badawczych podejmowanych przez archiwistykę. Przekonuje o tym
liczba publikowanych prac, pojawiających się między innymi na łamach
- nie tylko polskich - czasopism archiwistycznych. Równie często problematyka
ta jest dyskutowana w czasie zjazdów, sympozjów czy konferencji
naukowych. Choćby ostatnio, w czasie 17. Powszechnego Zjazdu Historyków
Polskich, który odbył się w Krakowie we wrześniu 2004 roku,
w ramach sympozjum pt. "Jakich archiwów potrzebują historycy?" Alicja
Kulecka odniosła się ogólnie do teorii gromadzenia zasobu archiwalnego1,
a Halina Robótka, w kontekście potrzeb badań współczesnych i przyszłych,
omówiła zasady i metody selekcji dokumentacji tradycyjnej i elektronicznej.
Powodem doceniania wagi selekcji, a co za tym idzie - jej popularno-
ści w literaturze archiwistycznej, jest dostrzeganie trudności, jakie niesie
ze sobą jej prowadzenie. Zrozumienie szczegółowych kryteriów selekcji,
opracowanie i realizowanie procedur oceny wartości dokumentacji czy
metodyka opracowania kwalifikatorów archiwalnych nie są zagadnieniami
łatwymi. Moim zdaniem jednak, podstawową trudnością, z którą współ­
czesna archiwistyka nie potrafi sobie poradzić, jest przyjęcie przez nią takiego
celu selekcji, którego nie sposób zrealizować. (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2893/Garsc_uwag_na_temat_selekcji_w_Polsce.pdf?sequence=1

23.04.2017
strzałka do góry