Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego
Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego


Wiesława Kwiatkowska, Tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego i jego znaczenie w dobie współczesnej, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, Nr 1 (3), 2010


"Celem artykułu jest przypomnienie najważniejszych zasad i metod, składających
się na tradycyjny model opracowania zasobu archiwalnego. Stanowił
on dorobek archiwistów doby międzywojennej, uzupełniony i podsumowany
w pierwszych latach powojennych. W swoich ogólnych podstawach
teoretycznych, nakreślonej metodzie badawczej i sposobach realizacji poszczególnych
etapów prac pozostał on aktualny do dnia dzisiejszego. Następujący
w kolejnych latach rozwój metodyki znacznie poszerzył, a także zmodyfikował
niektóre ustalenia klasyków polskiej archiwistyki. Nasilające się w ostatnich
czasach negatywne zjawisko podważania dotychczasowego dorobku teoretyczno-metodycznego,
któremu towarzyszy niejednokrotnie brak rzetelnej
wiedzy w tym zakresie, zadecydowały o podjęciu tego zagadnienia w niniejszym
artykule. (...)"
 
 
 
 
 
Źródło:  http://www.home.umk.pl/~akz/AKZ_03_Kwiatkowska_Wieslawa_Tradycyjny_model_opracowania_zasobu_archiwalnego_i_jego_znaczenie_w_dobie_wspolczesnej.pdf
 
(dostęp z 29.04.2017) 
 

29.04.2017
strzałka do góry