Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem
Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem


Archiwa Społeczne. Modele współpracy z państwem, praca zbiorowa, wyd. Ośrodek KARTA, Warszawa 2015, ss. 242


"Archiwa prowadzone przez organizacje pozarządowe istnieją w każdym kraju. Nie
ma jednego sprawdzonego modelu współpracy między archiwami społecznymi a
państwem, natomiast istnieje wiele dobrych praktyk w zakresie polityki archiwów
państwowych w stosunku do podmiotów tworzących niepaństwowy zasób archiwalny,
programów dotacyjnych, samoorganizowania się czy sieciowania archiwów społecznych,
które to mogą stanowić dla Polski punkt odniesienia. W niniejszym wstępie
zaprezentowano te praktyki (skupiając się na przykładach z Kanady, Niemiec, Nowej
Zelandii, Wielkiej Brytanii, Włoch) oraz krajobraz polskiej archiwistyki społecznej, która
znajduje się obecnie w kluczowym momencie dzięki zmianom prawnym w ustawie
archiwalnej oraz działaniom Ośrodka KARTA na rzecz stabilizacji sytuacji AS-ów. Tekst
zawiera pogłębione wnioski z konferencji międzynarodowej "Archiwa społeczne. Modele
współpracy z państwem"."
 
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Archiwa%20spoleczne.%20Modele%20wspolpracy%20z%20panstwem.pdf   (dostęp z 5.o5.2017)

05.05.2017
strzałka do góry