Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Wartościowanie akt. Przeszłość i przyszłość.
Wartościowanie akt. Przeszłość i przyszłość.


Halina Robótka, referat na konferencją "Dokumentacja masowa - problemy wartościowania i selekcji", Poznań 25-26 listopad 2010


"O kształtowaniu zasobu archiwalnego rozumianym jako celową działalność przedarchiwalną mówi się w Polsce od ponad pół wieku, co w wymiarze historycznym jest chwilą zaledwie. Termin kształtowanie przechodziło swoje metamorfozy: od brakowania, poprzez wydzielanie, wartościowanie i ocenę wartości aż do selekcji, dzisiaj ten termin stosuje się najczęściej. Najstarsze próby usuwania dokumentacji z archiwów własnych sięgają bardzo odległej przeszłości, chociaż wtedy głównym celem tych zabiegów było albo odzyskanie nośnika (papieru, pergaminu, tabliczki woskowej itp.), albo usunięcie dokumentacji której minął okres użyteczności. (...)"

 

 

 

 

 

 

Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/479/Warto%C5%9Bciowanie%20akt.%20Przesz%C5%82o%C5%9B%C4%87%20i%20przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf?sequence=1       (dostęp 12.06.2017)

12.06.2017
strzałka do góry