Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945 - 1989
Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945 - 1989


Robert Degen, Kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego w Polsce w latach 1945 - 1989, w: Archiwa - Kancelarie - Zbiory, T. II, wyd. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008


"Geneza terminu "kształtowanie zasobu archiwalnego" nie jest wbrew
pozorom zadaniem łatwym. W świadomości archiwistów jest to okre-
ślenie sięgające swymi korzeniami dość daleko w przeszłość, czemu wyraz
dał między innymi Mieczysław Motas w tekście opublikowanym na łamach
"Archeionu" w 197 4 roku 1• Niemniej należy podkreślić, że nie został on
zdefiniowany w pierwszym Polskim słowniku archiwalnym2, a Jadwiga Jankowska
w 1964 roku poświęciła artykuł Kształtowanie państwowego zasobu
archiwalnego w archiwach państwowych Folski Ludowej problematyce przejmowania
dokumentacji, akcji scalania zespołów archiwalnych i rewindykacjP.
Świadczyć to może przynajmniej o tym, że w połowie lat sześćdziesiątych
pojęcie "kształtowania zasobu" nie miało jeszcze ustabilizowanego
zakresu. (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/2902/Ksztaltowanie_panstwowego_zasobu_archiwalnego_w_Polsce.pdf?sequence=1        (dostęp z 17.06.2017)

17.06.2017
strzałka do góry