Archiwistyka_tlo
Wolne archiwa w Niemczech


Iwona Dadej, Geneza i działalność archiwów ruchów społecznych w Niemczech, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 25


"Archiwa, jako miejsca „przechowywania tego, co nie powinno być zapomniane”
(Schenk), podlegały na przestrzeni stuleci przeobrażeniom i zmianom. Uchodząc
jeszcze w XIX wieku i XX wieku za matecznik, obszar badań i refleksji stricte historycznych,
stały się w ostatnich latach (dekadach) przedmiotem zainteresowania
innych dyscyplin naukowych, a także miejscem poszukiwań dziennikarskich.
Wynikają z tego rozliczne publiczne debaty nad statusem, rolą i znaczeniem archiwów
i ich zasobów dla współczesnych społeczeństw i nauk.
Niniejszy tekst jest szkicem przedstawiającym genezę i działalność tych jednostek
archiwalnych, które działając w opozycji i proteście wobec ram państwowych,
stworzyły w latach 70. ubiegłego stulecia własne miejsca przechowywania i
opracowywania zbiorów życia społecznego i kulturowego powojennych Niemiec
(szczególnie Republiki Federalnej Niemiec). W odniesieniu do polskiego kontekstu
oraz w nawiązaniu do koncepcji archiwistyki społecznej, warto przyjrzeć się
tym inicjatywom i ruchom oraz konkretnym ośrodkom w Niemczech, które w
ostatnich dekadach przyczyniły się do zmiany wizerunku archiwum oraz do pojawienia
się w przestrzeni publicznej i regulacjach prawnych fenomenu archiwów
niepodlegających kontroli i utrzymaniu państwa. (...)"


Źródło: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Dadej_portal_ost.pdf          (dostęp z 24.06.2017)

24.06.2017
strzałka do góry