Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Archiwa społeczne w krajach anglosaskich
Archiwa społeczne w krajach anglosaskich


Marcin Wilkowski, Historia, pamięć, emancypacja: archiwa społeczne w krajach anglosaskich, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 21


"Bogate doświadczenia krajów anglosaskich w oddolnej praktyce archiwistycznej
mogą być wykorzystane w polskiej dyskusji o archiwach społecznych. Problemy
w ich definiowaniu i rozpoznawaniu, określaniu ich publicznej roli czy tworzeniu
strategii ich wspierania dotyczą także naszego kraju. Odwrotnie niż tam, jeste-
śmy jednak dopiero na początku drogi do pełnego uznania wartości archiwów
społecznych i obywatelskiej aktywności w gromadzeniu i ratowaniu historii.
Początków archiwów społecznych w krajach anglosaskich doszukiwać się
można już w XIX-wiecznych brytyjskich stowarzyszeniach antykwarycznych, a w
latach 80. XX wieku tematem badania i zachowywania lokalnej czy społecznej historii
interesowali się bibliotekarze i muzealnicy działający w nurcie historii publicznej
(public history). Jak twierdzi Andrew Flinn, badacz z University College
London, otwarcie się środowiska archiwistów-profesjonalistów na to zjawisko było
w połowie pierwszej dekady XXI wieku reakcją spóźnioną. W tym intensywnym
okresie rozpoznawania fenomenu archiwów społecznych, w brytyjskiej dyskusji
naukowej i archiwistycznej pojawiły się jednak niezwykle ważne wątki i kontrowersje
związane z definiowaniem samej idei archiwum społecznego (community
archive). Działalność naukowa Andrew Flinna jest próbą krytycznego rozpoznania
zjawiska archiwów społecznych. (...)"Źródło: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Wilkowski_portal.pdf       (dostęp z 8.07.2017)

08.07.2017
strzałka do góry