Archiwistyka_tlo
Artykuły > Edukacja archiwistyczna > Polskie archiwum społeczne w Argentynie
Polskie archiwum społeczne w Argentynie


Joanna Łuba, As argentyński, wyd. Fundacja Ośrodka KARTA, ss. 3


"W listopadzie 2012 Ośrodek KARTA za-
łożył w Argentynie Cyfrowe Archiwum Tradycji
Lokalnej. Działa w Bibliotece Polskiej
im. Ignacego Domeyki w  Buenos Aires –
od wielu lat jest tam prowadzone w języku
polskim archiwum społeczne (AS).
Polski zasób archiwalny jest rozproszony
po całym świecie. Z rzeszą polskich emigrantów
w  XIX i  XX wieku wyjeżdżały ich
rodzinne archiwa, bogate w świadectwa życia
codziennego, a w czasie II wojny światowej
także archiwa państwowe były zabierane
na wychodźstwo przez rząd polski
i osoby sprawujące funkcje publiczne. Tylko
niewielka część wróciła do kraju. Dziś znajdują
się wszędzie tam, dokąd emigranci docierali.
Poza dużymi skupiskami Polaków –
Londyn, Paryż, Nowy Jork – zbiory te są też
w mniej oczywistych miejscach. Jedne znalazły
azyl w  profesjonalnych instytucjach,
inne stanowią nieuporządkowaną zawartość
prywatnych szuflad. Nie jest możliwe cało-
ściowe zlokalizowanie ich położenia, ponieważ
losy wielu ważnych archiwaliów nie są
znane (choćby część akt ambasad i konsulatów,
które w  czasie II wojny były ukrywane
w prywatnych mieszkaniach polskich
dyplomatów, do dziś nie została odnaleziona). (...)"
 
 
 
 
 
 
Źródło:  http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/joannaluba.pdf          (dostęp z 23.07.2017)

23.07.2017
strzałka do góry